Εξοπλισμός

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το εργαστήριό μας διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας αναλυτές των εταιρειών Roche, Biomerieux, Behnk Elekronik, Sansure Biotek , Boditech Med με ανάλογο σύγχρονο βοηθητικό εξοπλισμό και αναλυτικά συστήματα για την εξαγωγή έγκαιρων και έγκυρων αποτελεσμάτων.

Αμφίδρομη επικοινωνία των αναλυτών του εργαστηρίου μας με το LIS για πλήρη αυτοματοποίηση στον καταμερισμό των εργασιών του αναλυτή, τη διεκπεραίωση εξετάσεων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων με όσο το δυνατόν μικρότερη μεσολάβηση ανθρώπινου παράγοντα και ως εκ τούτου τον εκμηδενισμό της πιθανότητας λάθους- σε προ-αναλυτικό και μετα-αναλυτικό στάδιο- και τη μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα.

Αυθημερόν αποτελέσματα για την πλειονότητα των εξετάσεων και σε μικρούς χρόνους (εντός 2 ωρών για επείγοντα περιστατικά).

Ανίχνευση φλεβών

Η συσκευή ανίχνευσης και απεικόνισης φλεβών Vein Sight VS400 χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των φλεβών κάτω από το δέρμα με τη βοήθεια υπέρυθρης ακτινοβολίας, προβάλλοντας την εικόνα του φλεβικού συστήματος στην επιφάνεια του δέρματος σε πραγματικό χρόνο  Αυτό κάνει την αιμοληψία μια πολύ εύκολη διαδικασία ακόμα και για ασθενείς με αδύναμο φλεβικό σύστημα. Μέγιστο βάθος ανίχνευσης φλεβών: 12mm.

Είναι σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνει και να επιταχύνει τις διαδικασίες φλεβοπαρακέντησης, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών. Το VeinSight vein finder VS400 ενσωματώνει δύο τεχνολογίες, την τεχνολογία Real Multi-Exposure Image Fusion (RMIF) και την Pulse-Width Modulation (PWM)

  • Real Multi-Exposure Image Fusion (RMIF)
    Μέσα από την τεχνολογία RMIF ο ρυθμός καρέ της εικόνας φτάνει τα 20 f/s, καθιστώντας σαφώς ορατή τη ροή του αίματος για την έγχυση υγρών, κάτι που είναι σημαντικό στην κλινική εφαρμογή, όπως στη φλεβοκέντηση, την αιμοληψία, τις αγγειακές επεμβάσεις και πολλές άλλες ιατρικές επεμβάσεις.
  • PWM Dimming Program 
    Η τεχνολογία ρύθμισης φωτεινότητας PWM (Pulse-Width Modulation) επιτρέπει την αλλαγή της φωτεινότητας της εικόνας για τις πραγματικές ανάγκες του περιβάλλοντος υγειονομικής περίθαλψης, την προσαρμογή της στις διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, που μπορούν να προσφέρουν την καλύτερη οπτική εμπειρία στους επαγγελματίες υγείας και να τους απαλλάξουν από την οπτική τους κούραση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ/ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΦΛΕΒΩΝ

  • Ταχεία και ανώδυνη αιμοληψία χωρίς να ταλαιπωρείται ο ασθενής
  • Αύξηση της αποτελεσματικότητας και εξοικονόμηση χρόνου για την εύρεση φλέβας

Ιδανικό για χρήση σε ενήλικες, παιδιά, βρέφη, νεογνά καθώς και υπέρβαρα άτομα.

Μοριακού ελέγχου

Αυτοματοποιημένο σύστημα μοριακής διάγνωσης PCR Sansure iPonatic (POCT)

Αυτοματοποιημένο σύστημα μοριακής διάγνωσης PCR Boditech Nuactor-Examplar

Αιματολογικό

Sysmex XP300(Roche) αιματολογικός αναλυτής.

Προθρομβινόμετρο Thrombotimer 2 channel (Behnk Elektronik)

Βιοχημικό

Βιοχημικός αναλυτής Integra 400 plus (Roche)

Αναλυτής ιόντων  AVL9180 (Roche)

Ανοσολογικό- ιολογικό- Ορμονολογικό -Προγεννητικός έλεγχος

Aναλυτής e4111 (Roche)
Αναλυτής Mini Vidas (Biomerieux)

Τι πρέπει να κάνω πρίν απο κάθε εξέταση;

Κάντε click για την απαραίτητη προετοιμασία, ανάλογα με την εξέτασή σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο